GSEB SSC (Std 10th) Result 2023

Table of Contents

આ પણ વાંચો : 💥

GSEB SSC Exam Result 2023; રાજ્યમાં ધોરણ 10નું પરિણામ આજે જાહેર થઇ ગયું છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી વિદ્યાર્થીઓ પોતાની મહેનતનું પરિણામ કેવું આવશે તેની આતુરતાથી રાહ જોઇ રહ્યા હતા. જે આતુરતાનો આખરે આજે અંત આવ્યો છે. ગુજરાત શૈક્ષણિક બોર્ડે ધોરણ 10નું પરિણામ જાહેર કર્યું છે.

GSEB SSC Exam Result 2023

ઇવેન્ટ તારીખ
GSEB 10TH પરિણામ 2023 25 મે
GSEB SSC પરિણામ 2023 સમય સવારે 8:00 વાગ્યે
GSEB પરિણામ 2023 વેબસાઇટ gseb.org

ધોરણ 10નું પરિણામ જાહેર

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડે આખરે ધોરણ 10ની બોર્ડની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર કરી દીધું છે અને 10.83 લાખ વિદ્યાર્થીઓની ઉત્તેજનાનો અંત આવ્યો છે. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ તેમની સફળતાની ઉજવણી કરી રહ્યા છે, જ્યારે કેટલાક તેમના ઘા ચાટી રહ્યા છે. પરંતુ એક વાત ચોક્કસ છે: દરેકને રાહત છે કે લાંબી પ્રતીક્ષા પૂરી થઈ છે.

બોર્ડે જાહેરાત કરી છે કે શિક્ષણ વિભાગની વેબસાઈટ www.gseb.org પર પરિણામ ઓનલાઈન જોઈ શકાશે. તેથી જો તમે પરીક્ષા આપનાર વિદ્યાર્થીઓમાંના એક છો, તો શક્ય તેટલી વહેલી તકે તમારા પરિણામો તપાસવાનું ભૂલશો નહીં. અને જો તમે આશા મુજબ કર્યું નથી, તો ચિંતા કરશો નહીં – આગામી વર્ષ હંમેશા હોય છે.

GSEB SSC Exam Result 2023: પરિણામ કેટલા વાગે જાહેર થશે


ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSHSEB) આવતીકાલે સવારે 8:00 વાગ્યે GSEB SSC પરીક્ષા 2023 નું પરિણામ જાહેર કરવા માટે તૈયાર છે. ધોરણ 10 (GSEB SSC પરિણામ 2023)નું પરિણામ સત્તાવાર વેબસાઇટ, gseb.org પર જોવા માટે ઉપલબ્ધ થશે, જે સવારે 8:00 વાગ્યાથી શરૂ થશે.

પાસ થવા માટે કેટલા માર્કસની જરૂર છે

ગુજરાત બોર્ડ અનુસાર, ધોરણ 10 માટેના મૂલ્યાંકનના માપદંડ નીચે મુજબ છે. પાસ થવા માટે, વિદ્યાર્થીઓએ થિયરી અને પ્રેક્ટિકલ બંને પરીક્ષાઓમાં ઓછામાં ઓછા 33 ટકા એકંદર ગુણ હાંસલ કરવા જરૂરી છે, કારણ કે આ પાસ થવાનો માપદંડ હશે. વધુમાં, તેઓએ દરેક વિષયમાં ‘ડી’ નો ન્યૂનતમ ગ્રેડ મેળવવો આવશ્યક છે. જે વિદ્યાર્થીઓ ‘E1’ અથવા ‘E2’ નું પરિણામ મેળવે છે તેઓએ તેમનું પ્રદર્શન વધારવા માટે કમ્પાર્ટમેન્ટ પરીક્ષા આપવાની રહેશે.

તેમના પરિણામોને ઍક્સેસ કરવા માટે, વિદ્યાર્થીઓ બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ www.gseb.org (GSEB SSC પરીક્ષા પરિણામ 2023) પર જઈ શકે છે. એકંદર પરિણામો થોડીવારમાં ઉપલબ્ધ થશે. GSEB બોર્ડ SSC માર્કિંગ સ્કીમ મુજબ, વિદ્યાર્થીઓએ તમામ પાત્ર વિષયોમાં ઓછામાં ઓછો ‘D’ ગ્રેડ મેળવવો આવશ્યક છે. જેઓ ગ્રેડ ‘E1’ અથવા ગ્રેડ ‘E2’ મેળવે છે તેઓએ પૂરક પરીક્ષાઓ દ્વારા તે ચોક્કસ વિષયોનું પુનઃમૂલ્યાંકન કરવાની જરૂર પડશે. વધુમાં, A1 ગ્રેડ હાંસલ કરવા માટે, વિદ્યાર્થીઓએ 90 ટકાથી વધુ ગુણ મેળવ્યા હોવા જોઈએ.

આ રીતે ચેક કરો રિઝલ્ટ ( How to check SSC HSC Result 2023 )

 • સ્ટેપ 1- પરિણામ જોવા માટે, સૌ પ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઇટ gseb.org પર જાઓ.
 • સ્ટેપ 2- વેબસાઈટ પર GSEB SSC Result 2023 લિંક પર ક્લિક કરો.
 • સ્ટેપ 3- પછી છ અંકનો સીટ નંબર દાખલ કરો.
 • સ્ટેપ 3- તે પછી Submit બટન પર ક્લિક કરો.
 • સ્ટેપ 4- GSEB Result 2023 સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત થશે.
 • સ્ટેપ 5- ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે તેને ડાઉનલોડ કરો.

The Press Release of Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education, Gandhinagar

The press release of Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education, Gandhinagar states that the result of the Secondary School Certificate Examination Class-10 (SSC) and Sanskrit Prathama Examination held in March-2023 is available on Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board website www.gseb.org. The announcement of the results will take place on 25/05/2023 at 08:00 AM. Students can access their results by providing their seat numbers. Additionally, an alternative method for result retrieval is available by sending the seat number on WhatsApp number 6357300971. It is important for school principals, parents, students, and all concerned individuals to take note of this information.

Information in Gujarati

 • ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગરની અખબારી યાદી જણાવે છે કે માર્ચ-૨૦૨૩ માં યોજાયેલ માધ્યમિક શાળાંત પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ-૧૦ (એસ.એસ.સી) અને સંસ્કૃત પ્રથમા પરીક્ષાનું પરિણામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પર તા.૨૫/૦૫/૨૦૨૩ ના રોજ સવારના ૦૮:૦૦ કલાકે જાહેર કરવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓ તેઓનું પરિણામ પરીક્ષાનો બેઠક ક્રમાંક(Seat Number) ભરીને મેળવી શકશે. વિદ્યાર્થીઓ WhatsApp Number 6357300971 પર પણ પોતાનો બેઠક ક્રમાંક મોકલીને પરિણામ મેળવી શકશે. વિદ્યાર્થીઓના ગુણપત્રક અને S.R. નકલ શાળાવાર મોકલવા અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ હવે પછીથી કરવામાં આવશે. પરીક્ષા બાદ ગુણચકાસણી અને દફતર ચકાસણીની સૂચનાઓ બોર્ડની વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે. ગુણચકાસણીની અરજી ઓનલાઇન કરવાની રહેશે. પરિણામ બાદ નામ સુધારાની દરખાસ્ત નિયત નમૂનામાં કરવાની રહેશે. પૂરક પરીક્ષા-૨૦૨૩ ની પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોની યાદી શાળાઓને પરિણામ સાથે મોકલી આપવામાં આવશે તથા પૂરક પરીક્ષાના આવેદનપત્રો ઓનલાઇન ભરવાની સૂચના હવે પછીથી આપવામાં આવશે. જેની શાળાના આચાર્યશ્રીઓ, વાલીઓ, વિદ્યાર્થીઓ તથા તમામ સંબંધિતોએ નોંધ લેવી.

Read Full Notification

Mark Sheet and S.R.

Students’ Mark Sheets and S.R. (Statement of Results) will be provided to them after the announcement of the results. Detailed instructions regarding the submission of copies to schools will be provided at a later stage. It is important for students to keep track of updates and follow the instructions accordingly.

Notices of Evaluation and Office Verification

After the examination process is completed, the notices of evaluation and office verification will be made available on the official website of the board. This step ensures transparency and allows students to gain insights into the evaluation process. It is advisable for students to regularly check the website for any updates related to evaluation and office verification.

Online Application for Evaluation

To request an evaluation of their examination papers, students are required to complete the application process online. The board will provide detailed instructions on how to apply for evaluation. It is crucial for students to familiarize themselves with the guidelines and adhere to the given procedures to ensure a smooth evaluation process.

Name Correction Proposal

Following the announcement of the results, students who require name corrections must submit a proposal in the prescribed format. The board will provide guidelines and instructions on how to make the necessary corrections. It is important for students to carefully review their results and promptly address any name-related discrepancies by following the provided procedure.

Supplementary Examination-2023

The Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education will send a list of eligible candidates for the Supplementary Examination-2023 to the respective schools. This list will accompany the result announcement. The board will also provide instructions on how to fill the supplementary examination application forms online. It is crucial for students who are eligible for the supplementary examination to carefully follow the instructions and complete the application process within the specified timeline.

Important Note for Concerned Individuals

It is of utmost importance that school principals, parents, students, and all concerned individuals take note of the following information:

1. The result announcement for the Secondary School Certificate Examination Class-10 (SSC) and Sanskrit Prathama Examination held in March-2023 will be available on the Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board website www.gseb.org.
2. The results will be announced on 25/05/2023 at 08:00 AM.
3. Students can access their results by providing their seat number on the website or through WhatsApp.
4. Mark Sheet and S.R. will be provided to students after the announcement of the results. Detailed instructions regarding the submission of copies to schools will be provided later.
5. Notices of evaluation and office verification will be made available on the board’s website.
6. The application for evaluation must be done online as per the provided instructions.
7. Name correction proposals, if required, must be submitted in the prescribed format.
8. A list of eligible candidates for the Supplementary Examination-2023 will be sent to the schools along with the result. Instructions for filling the supplementary examination application forms online will be provided later.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q: Where can I find the result of the Secondary School Certificate Examination Class-10 (SSC) and Sanskrit Prathama Examination held in March-2023?

 • A: The result can be accessed on the Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board website www.gseb.org.

Q: When will the results be announced?

 • A: The results will be announced on 25/05/2023 at 08:00 AM.

Q: How can I check my result?

 • A: You can check your result by providing your seat number on the website or by sending your seat number on WhatsApp number 6357300971.

Q: Will I receive a Mark Sheet and S.R.?

 • A: Yes, students will receive their Mark Sheet and S.R. after the announcement of the results. Detailed instructions regarding the submission of copies to schools will be provided later.

Q: How can I apply for evaluation?

 • A: The application for evaluation must be done online. The board will provide instructions on how to complete the application process.

Q: What should I do if there is a mistake in my name on the result?

 • A: If there is a name-related discrepancy, you must submit a name correction proposal in the prescribed format. The board will provide guidelines on how to make the necessary corrections.

Conclusion

The press release of Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education, Gandhinagar provides important information regarding the announcement of the results for the Secondary School Certificate Examination Class-10 (SSC) and Sanskrit Prathama Examination held in March-2023. Students can access their results by providing their seat number on the Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board website or by sending their seat number on WhatsApp. The board will also provide Mark Sheet and S.R. to the students, along with instructions for submission to schools. Additionally, students can apply for evaluation online and make name corrections if required. The board will send a list of eligible candidates for the Supplementary Examination-2023 to the schools, along with instructions for filling the supplementary examination application forms online. It is crucial for school principals, parents, students, and all concerned individuals to stay updated and follow the instructions provided by the board.

Official Website

Join Telegram Channel Join Now

આ પણ વાંચો : 💥
Call Letters
Latest Results
Question Papers/Answer key